- صنایع فولاد ، معدن و سیمان

- صنایع پتروشیمی و شیمیایی

- صنایع نفت وگاز

- صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی

- صنایع نیروگاهی