شرکت پولاد نشان پارس افتخار نمایندگی شرکت های معتبر اروپایی و استرالیایی را دارد.